FAQ COVID-19

Stále s vámi

Vá?ení p?íznivci Rostlinné kosmetiky,

epidemie COVID19 v sou?asné době zu?uje celý svět a p?edstavuje pro nás všechny nové výzvy. Situace se neustále mění a rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu u nás v Yves Rocher.

Zdraví je samoz?ejmě naší nejvyšší prioritou. Děláme vše, co je v našich silách, abychom chránili naše zaměstnance, zákazníky a partnery tím nejlepším mo?ným zp?sobem, tak?e neustále sledujeme situaci a jednáme v souladu s oficiálními doporu?eními vlády ?R.

V p?ípadě jakýchkoli dotaz? se m??ete obrátit na náš zákaznický servis nebo e-mail

P?ipravili jsme pro vás odpovědi na nej?astěji kladené otázky Vě?íme, ?e zde najdete většinu informací. Máte-li jakékoli další otázky, neváhejte kontaktovat zákaznický servis na výše uvedeném telefonním ?ísle nebo e-mailové adrese.

Nej?astěji kladené dotazy:

Papírový leták m??ete vyu?ít jak v kamenných prodejnách, tak i v internetovém obchodě se slevovým kódem MAILING5.

Od pondělí 11. 5. jsou všechny naše obchody otev?ené. Seznam obchod? a otevírací dobu naleznete zde.

Naše obchody jsou ji? otev?ené, ale produkty Yves Rocher m??ete nakupovat i nadále z pohodlí domova. Balí?ky jsou dodávány bez omezení a spole?ně s našimi partnery se sna?íme o co nejrychlejší dodání.

Spole?ně s našimi partnery se sna?íme o maximální dodr?ování hygienických pravidel tak, abychom ochránili naše zaměstnance i vás, naše zákazníky. Našim zaměstnanc?m ve skladě p?i p?íchodu a odchodu do práce mě?íme teplotu a směny jsou rozděleny na dvě ?ásti, tak aby se nepotkávaly a nedošlo zde k p?ípadnému rozší?ení nákazy. P?i kompletování ka?dé zásilky pravidelně desinfikujeme všechny pom?cky (košíky na objednávky, scannery, apod).

Objednávky se sna?íme expedovat do druhého dne. Doba doru?ení zpravidla zále?í na zvoleném dopravci. Více o mo?nostech dopravy se dozvíte ZDE.

Aktuální otev?ená výdejní místa naleznete ZDE.

Bohu?el ne, je pot?eba zalo?it si u?et na e-shopu, s kterým si m??ete spárovat svou kartu z obchodu. To lze nejd?íve po 48 hodinách po zalo?ení ú?tu na e-shopu. Dále je pot?eba mít v databázi telefonní ?íslo. Více informací o vyu?ívání věrnostního klubu naleznete ZDE.

Vě?íme, ?e brzy opět otev?eme naše brány do světa Rostlinné kosmetiky. Prozatím s vámi z?stáváme online a jsme tu,
abychom zodpověděli vaše dotazy na Instagramu, Facebooku nebo na naší zákaznické lince.

Váš tým Yves Rocher

Tyto webové stránky pou?ívají cookies za ú?elem poskytování slu?eb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací
爱播速影院-爱播视频-爱播视频播放器