Sebo Végétal:

?ada Sebo Végetal byla vyvinuta pro speciální pot?eby mastné pleti se sklonem k nedokonalostem. ?ada obsahuje ú?innou látku: rojovník grónský, který redukuje tvorbu ko?ního mazu a vyhlazuje nerovnosti pleti.

1. krok
?ištění  
2. krok
"?as pro mě" 
3. krok
Sérum  
4. krok
Hydratace  
 

1. Krok „?ištění“

?ištění pleti je d?le?itou fází ka?dodenní pé?e o ple?. Provádí se ráno i ve?er. Ple? d?kladně odli?te pomocí odli?ovacího mléka, naneste ?isticí gel do dlaní nebo na konjakovou houbi?ku, poté d?kladně vy?istěte obli?ej a smyjte gel z obli?eje vodou. Poté aplikujte tonikum, které umo?ňuje odstranit odum?elé buňky a veškeré ne?istoty. P?ipravuje tak ple? na nanesení a maximální ú?inek pé?e.

 

2. Krok „?as pro mě“

Dvakrát do týdne nezapomínejte ani na masku nebo peeling. Jako první doporu?ujeme pou?ít peeling, který zintenzivní ú?inky masky. Exfoliace pleti je doplňkem ke ka?dodenní pé?i, odstraní odum?elé buňky a zanechá ple? ?istou a regenerovanou. Poté naneste masku, která ple? podle pot?eby do?istí nebo hydratuje.

 

3. Krok "Sérum" a 4. Krok „hydratace“

Sérum zintenzivňuje ú?inky denního krému a napomáhá udr?et ple? vy?ivenou, hydratovanou, bez poškození a napomáhá p?irozeným proces?m obnovy poko?ky. Sérum aplikujte v?dy p?ed denní nebo no?ním krémem.

Pé?e je nezbytným krokem k dokonale hydratované a zdravím zá?ící pleti. O?íšek krému naneste na kone?ky prst?, vmasírujte do poko?ky obli?eje a krku od st?edu směrem k okraj?m, nechte chvíli p?sobit a poté m??ete nanášet make-up.

Tyto webové stránky pou?ívají cookies za ú?elem poskytování slu?eb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací
爱播速影院-爱播视频-爱播视频播放器