Sensitive Végétal:

?ada Sensitive Végétal byla vyvinuta speciálně pro pot?eby citlivé pleti. Díky výta?ku ze sporýšovky východní zajiš?uje okam?ité zklidnění a dlouhodobě eliminuje vznik ?ervených pupínk?, zarudnutí a potla?uje pnutí a svědění. ?ada Sensitive Végétal zároveň hydratuje a vy?ivuje ple? a zanechává ji tak hebkou na dotek a viditelně zdravou a zá?ivou.

1. krok
?ištění  
2. krok
"?as pro mě" 
3. krok
Sérum  
4. krok
Hydratace  
 

1. Krok „?ištění“

?ištění pleti je d?le?itou fází ka?dodenní pé?e o ple?. Provádí se ráno i ve?er. Ple? d?kladně odli?te pomocí odli?ovacího mléka, naneste ?isticí gel do dlaní nebo na konjakovou houbi?ku, poté d?kladně vy?istěte obli?ej a smyjte gel z obli?eje vodou. Poté aplikujte tonikum, které umo?ňuje odstranit odum?elé buňky a veškeré ne?istoty. P?ipravuje tak ple? na nanesení a maximální ú?inek pé?e.

 

2. Krok „?as pro mě“ a 3. Krok "Sérum"

Dvakrát do týdne nezapomínejte ani na masku nebo peeling. Jako první doporu?ujeme pou?ít peeling, který zintenzivní ú?inky masky. Exfoliace pleti je doplňkem ke ka?dodenní pé?i, odstraní odum?elé buňky a zanechá ple? ?istou a regenerovanou. Poté naneste masku, která ple? podle pot?eby do?istí nebo hydratuje.

Sérum zintenzivňuje ú?inky denního krému a napomáhá udr?et ple? vy?ivenou, hydratovanou, bez poškození a napomáhá p?irozeným proces?m obnovy poko?ky. Sérum aplikujte v?dy p?ed denní nebo no?ním krémem.

 

4. Krok „hydratace“

Pé?e je nezbytným krokem k dokonale hydratované a zdravím zá?ící pleti. O?íšek krému naneste na kone?ky prst?, vmasírujte do poko?ky obli?eje a krku od st?edu směrem k okraj?m, nechte chvíli p?sobit a poté m??ete nanášet make-up.

Tyto webové stránky pou?ívají cookies za ú?elem poskytování slu?eb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací
爱播速影院-爱播视频-爱播视频播放器