FRANŠÍZING

Spole?nost YVES ROCHER s.r.o. nabízí tyto dva typy franšízingové spolupráce :

 

a) Vázanou franšízu:

Jedná se o typ spolupráce, kde je franšízant tzv. v podnájmu. Nájemcem prostor je YVES ROCHER spol. s r.o.

K po?áte?ním investicím pat?í licen?ní poplatek a nákup zbo?í.

 

b) ?istou franšízu:

Zájemce má k dispozici vlastní nebytové prostory, pop?. výhodný nájem/podnájem.

K po?áte?ním investicím pat?í licen?ní poplatek, stavební úpravy, nákup nábytku a zbo?í.

Vyšší po?áte?ní investice jsou zohledněny v nabízených obchodních podmínkách.

 

V p?ípadě zájmu zasílejte Vaše CV a motiva?ní dopis na: miroslav.kubricht@yrnet.com

Tyto webové stránky pou?ívají cookies za ú?elem poskytování slu?eb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací
爱播速影院-爱播视频-爱播视频播放器