OBJEVTE:

Naši experti odhalili vlastnosti zběhovce plazivého a dokázali je vyu?ít: Jedná se o vysokou koncentraci ROSTLINNÉHO KOLAGENU, který posiluje strukturu pleti, zvyšuje buně?né napětí a stimuluje syntézu elastinu

Zběhovec plazivý bě?ně pova?ovaný za plevel, je ve skute?nosti velmi u?ite?ná bylina s neoby?ejně silnými ú?inky, které v sobě má i p?es sv?j nenápadný vzhled. Roste bez omezení a ?ádné klimatické podmínky pro něj nejsou p?eká?kou.

NAŠE ZÁVAZKY

Skleněné nádoby a láhve vhodné pro recyklaci.

Karton z les? spravovaných udr?itelným zp?sobem.

Technologie je v souladu s ochranou ?ivotního prost?edí a nepat?í mezi metody intenzivního zemědělství.

Více ne? 95% slo?ek rostlinného p?vodu. Vhodné pro vegany.

 

DOZVěDěT SE VÍCE

Tyto webové stránky pou?ívají cookies za ú?elem poskytování slu?eb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací
爱播速影院-爱播视频-爱播视频播放器