Nadace Yves Rocher
Foundation

Nadace Yves Rocher byla zalo?ena v roce 1991 panem Jacquesem Rocherem, synem pana Yvese Rochera, tv?rce Rostlinné kosmetiky. Od roku 2001 funguje pod záštitou Yves Rocher Foundation. Nadace se podílí na lokálních i globálních aktivitách, které mají za cíl ochranu p?írody, posílení solidarity mezi lidmi a ekologickou výchovu ve více ne? 50 zemích světa.

Země ?en

Dosud získalo ocenění Země ?en více ne? 350 ?en věnujících se ekologicky prospěšným aktivitám ve více ne? 50 zemích světa.

Sázejme pro planetu

Lesy hrají d?le?itou roli: regulují podnebí, p?ispívají ke koloběhu vody, chrání a udr?ují kvalitu p?dy, vytvá?ejí podmínky k ?ivotu nejr?znějších rostlinných a ?ivo?išných druh?, p?edstavují bohatou a vzácnou biodiverzitu a jsou zdrojem ob?ivy a slou?í i jako stavební materiál pro lidi. Nadace spolupracuje s nevládními organizacemi a ji? vysadila stromy ve 27 zemích světa.

 

 

Fotografie, lidi a p?íroda

Zachycení ?asového okam?iku skrze objektiv fotoaparátu: Nadace Yves Rocher podporuje fotografy a akce, které kladou maximální d?raz na zobrazení sou?asného stavu světa. Díky jejich fotografiím máme mo?nost odhalit, milovat a ochraňovat celý svět.

Rostliny a biodiverzita

Nadace Yves Rocher chrání rostlinný svět a biodiverzitu podporováním vědc? a botanik?, kte?í se věnují ochraně rostlinného světa.

Tyto webové stránky pou?ívají cookies za ú?elem poskytování slu?eb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací
爱播速影院-爱播视频-爱播视频播放器